Modulový vzdělávací program pro učitele základních a středních škol

3 pilíře udržitelného rozvoje - ekologický, ekonomický a sociální

Třídenní cyklus vzdělávacích kurzů s e-learningovou podporou na téma udržitelný rozvoj a globalizace. 

Kurz - Modul 1: Globalizace, udržitelný rozvoj a životní prostředí
Kurz - Modul 2: Globalizace, ekonomika a etika
Kurz - Modul 3: Globalizace, lidská práva a bezpečnost

Naplánováno bylo 90 školících dnů (30 programových cyklů) prezenčního vzdělávání.
Předpokládaný počet účastníků v kurzu: 15

Naše kurzy do současnosti úspěšně absolvovalo ještě více účastníků než jsme předpokládali.
26. června 2011 jsme přivítali 462 účastníka programu.
28. června 2011 jsme přivítali 486 účastníka programu.

Dosud jsme realizovali kurzy

Naše kurzy do současnosti úspěšně absolvovalo 110 % z plánovaného předpokládaného počtu účastníků.