Projekt

Název projektu: Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních a středních škol
Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.3.00/14.0053
Číslo výzvy: 14
Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Realizace: 1. březen 2010 – 31.  říjen 2011

Projekt byl v rámci výzvy 14 vyhodnocen mezi 10 nejlepšími!

Charakteristika projektu

Třídenní cyklus vzdělávacích kurzů s e-learningovou podporou na téma udržitelný rozvoj a globalizace. Kurzy jsou tématicky zaměřeny na tři pilíře udržitelného rozvoje - ekonomický, ekologický a sociální. Téma je uvedeno v Rámcovém vzdělávacím programu a mělo by být zahrnuto ve školních vzdělávacích plánech.

Modulový vzdělávací program pro učitele základních a středních škol

3 pilíře udržitelného rozvoje - ekologický, ekonomický a sociální
Globalizace, udržitelný rozvoj a životní prostředí (Modul 1)
Globalizace, ekonomika a etika (Modul 2)
Globalizace, lidská práva a bezpečnost (Modul 3)

Proběhlo 30 programových cyklů (90 školících dnů) prezenčního vzdělávání. Přihlášení účastníci zároveň získali přístup do rozšiřujících e-learningových kurzů. Do kurzů se přihlásilo 486 osob, celý cyklus kurzů úspěšně absolvovalo 443 osob.

V prezenčních kurzech programu byly využívány zejména aktivizační metody, připravené tak, aby je mohli účastníci kurzů aplikovat následně také v pedagogické praxi.

Umístění projektu, rok realizace

Všechny NUTS II (kraje České republiky s výjimkou Prahy), 2010–2011
Účastníci byli zařazováni do programu a vzdělávacích kurzů podle územního vymezení (kraje ČR) a podle data přijetí závazné přihlášky do naplnění kapacity programu.

Příjemci projektu (cílová skupina)

Cílovou skupinu tvořili pedagogičtí pracovníci základních a středních škol. Kurzy byly určeny zejména pro učitele, kteří se zabývají výukou a metodikou společensko-vědních a ekonomických předmětů, jako jsou základy společenských věd, občanská nauka, management, ekonomika, životní prostředí, komunikace, dějepis, zeměpis, jazyky apod.

Role a zapojení v projektu

Realizátorem projektu bylo občanské sdružení EURION, o.s., partnerem projektu, který se podílí na komunikaci s cílovou skupinou projektu a konzultuje přípravu vzdělávacího programu, bylo občanské sdružení EURODIDAKT.

Zdroj financování

Evropský sociální fond, státní rozpočet
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Na závěr projektu proběhla odborná vzdělávací konference, na kterou byli zváni absolventi vzdělávacího programu, zástupci škol, které do programu vyslaly účastníky, zástupci poskytovatele finanční podpory projektu a odborníci z oblasti metodiky výuky a používání aktivizačních metod ve výuce.