Lektorský tým

Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Odborník z Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Autor nebo spoluautor odborných publikací, skript a článků v odborných periodikách. Zabývá se jak ekonomickou problematikou, tak globalizací či aktivizačními formami výuky (např. Globalizace, etika, ekonomika, Rozpočet a politiky Evropské unie; Měnová integrace - náklady a přínosy členství v měnové unii, Učebnice evropské integrace, Makroekonomie otevřené ekonomiky a Mezinárodní finance). Certifikovaný lektor Ministerstva zahraničních věcí ČR a Institutu státní správy při Úřadu vlády ČR v problematice politik EU, měnové integrace a předsednictví ČR v Radě EU. Expert s působností v mezinárodních projektech. Vedoucí lektor realizovaných projektů Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce a Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních a středních škol (VUR).

Mgr. Jan Hodač

Vyučuje na Provozně ekonomické fakultě a Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií na Mendelově univerzitě v Brně a také na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě a na Brno International Business School. Zaměřuje se mj. na mezinárodní vztahy a problematiku globalizace. Doktorand studia ekonomie na Mendelově univerzitě v Brně a  studia mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Spoluautor knihy Učebnice globalizace. Autor knihy o zahraniční politice Ruské federace a článků na téma politologie a mezinárodní vztahy. Lektor realizovaného projektu VUR.

Ing. Jan Přenosil, Ph.D.

Odborník z Ústavu Financí na Mendelově univerzitě. Zabývá se problematikou veřejného sektoru a problematikou podpory znalostní ekonomiky. Spoluautor knih o problematice evropské integrace, rozpočtu EU. Působí mj. jako lektor pracovníků veřejné správy v problematice evropské integrace. Lektor realizovaného projektu VUR.

Ing. Petr König, Ph.D.

Odborník z podnikové praxe, dříve působil také jako odborný asistent na ústavu financí Provozně ekonomické fakulty na Mendelově univerzitě v Brně. Zkušený školitel v oblasti dalšího vzdělávání dospělých, autor publikací, učebnic a e-learningových textů o evropské integraci. Metodik a lektor realizovaného projektu Evropská integrace pro pedagogy. Lektor realizovaného projektu VUR.

Realizační tým

RNDr. Jiří Rusek, CSc.

Odborník z podnikové praxe, dříve působil také jako manažer vzdělávání v nadnárodních společnostech Philips a LG. Zaměřuje se zejména na problematiku dalšího vzdělávaní a rozvoje a na odborné vzdělávání, také realizuje marketingové programy. Zkušený projektový manažer a lektor v oblasti dalšího vzdělávání, autor mnoha vzdělávacích programů, přednášek na odborných konferencích a článků v odborných periodikách. Expert s působností v mezinárodních projektech. 

Ing. Ivana Middleton

Vyučuje na střední odborné škole. Zaměřuje se mj. ekonomiku a management. Zkušená organizátorka vzdělávacích akcí.

 

EURION - www.eurion.cz  
je společnost, která se zabývá zejména expertní, konzultační a vzdělávací činností v souvislosti s evropskou integrací a členstvím České republiky v Evropské unii. EURION se věnuje zpracování odborných analýz a evaluačních studií o využívání strukturálních a ostatních evropských fondů v České republice. Konzultantské a expertní služby poskytujeme také v oblasti možnosti aplikace partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP projekty). Klienty našich služeb jsou jak resortní ministerstva, kraje, statutární města a obce tak školy, neziskové organizace a firmy.

EURION je akreditovaná vzdělávací instituce (MŠMT, MV).

V oblasti dalšího vzdělávání EURION realizuje prezenční i elearningové programy.     

Vzdělávací kurzy jsou postaveny na předávání odborných znalostí interaktivní formou s cílem zvýšit praktický přínos kurzu pro účastníky. Důraz je tedy kladen na důsledné dodržování metodiky vzdělávání dospělých zahrnující především práci s malými skupinami účastníků, intenzivní používání případových studií, konzultace problémových témat, samostatnou práci a její prezentace nebo otevřenou řízenou diskusi.

V posledních letech se vzdělávací aktivity EURION zaměřují také na podporu využívání strukturálních fondů EU v České republice, a to především z pozice neziskových organizací a územních samosprávných celků. Konkrétním cílem kurzů je pomoci účastníkům rozvinout jejich dovednosti potřebné k přípravě kvalitní projektové žádosti o prostředky z fondů EU, takové, aby byli schopni samostatně kvalifikovaně připravit projektovou žádost.