Modulový vzdělávací program

Příprava výuky zaměřená na problematiku udržitelného rozvoje a na 3 pilíře udržitelného rozvoje - ekologický, ekonomický a sociální. Praktické osvojení a zažití aktivizačních metod ve výuce.

Globalizace, udržitelný rozvoj a životní prostředí (Modul 1)

Obsah

 1. Globalizace a udržitelný rozvoj
  1. Globalizace - význam a definice
  2. Proces globalizace - výhody a nevýhody
  3. Udržitelný rozvoj - význam a definice
 2. Environmentální politika
  1. Cíle a nástroje environmentální politiky
  2. Role globálních organizací
  3. Role Evropské unie
 3. Životní prostředí - rizikové faktory
  1. Rizika spojená s rostoucí zátěží životního prostředí
  2. Globální oteplování/ochlazování
  3. Ekonomické, sociální a politické souvislosti
 4. Realizace cílů environmentální politiky - výzvy a překážky
  1. Sociálně psychologické překážky
  2. Kulturně politické překážky
  3. Překážky v podobě hodnotových systémů
  4. Předpoklady změny
 5. Modelové projekty udržitelného rozvoje
  1. Místní projekty udržitelného rozvoje
  2. Praktické příklady místních projektů
   1. Centra ekologické výchovy
   2. Komunitní centra
   3. Infrastruktura na vesnici a ve městech (Hostětín aj.)

Cíle

Účastníci budou po absolvování kurzu/workshopu schopni:

Globalizace, ekonomika a etika (Modul 2)

Obsah

 1. Mezinárodní obchod se zbožím a službami
  1. Mezinárodní obchod v historických souvislostech
  2. Proč a s čím se obchoduje?
  3. Proč některé země obchodují více než ostatní?
  4. Přínosy a negativa mezinárodní obchodní výměny
 2. Populační vývoj
  1. Globální měřítko populačního vývoje
  2. Faktory růstu počtu obyvatel
  3. Demografický vývoj v České republice
 3. Migrace
  1. Push a pull faktory způsobující migraci.
  2. Přínosy migrace v globálním a místním měřítku
  3. Náklady migrace v globálním a místním měřítku
  4. Interkulturalita - pozitiva a problémy
 4. Etika a morálka v globálním světě
  1. Etika versus morálka a spravedlnost
  2. Etika a světová náboženství
  3. Evropská a naše identita

Cíle

Účastníci budou po absolvování kurzu/workshopu schopni:

Globalizace, lidská práva a bezpečnost (Modul 3)

Obsah

 1. Lidská práva
  1. Lidská práva a jejich původ
  2. Vliv západní kultury na definici lidských práv
  3. Přirozená právní koncepce lidských práv
  4. Tři generace lidských práv
  5. Ochrana lidských práv
  6. Proměny v čase v přístupu k problematice lidských práv
 2. Bezpečnost
  1. Tradiční a rozšířený koncept bezpečnosti
  2. Porovnání bezpečnostního prostředí v minulosti a v současnosti
  3. Významné světové bezpečnostní organizace
  4. Bezpečnostní hrozby pro ČR
 3. Mezinárodní terorismus
  1. Definice terorismu
  2. Různé podoby terorismu a jeho rozšíření
  3. Možnosti efektivního boje proti terorismu
  4. Propojení témat bezpečnosti a terorismu

Cíle

Účastníci budou po absolvování kurzu/workshopu schopni: